tanitim
tanitim
ALÇI HAKKINDA
 
DERNEK HAKKINDA
Güçlü Yönler

 • Teknolojik Bilgi birikimi
 • Uluslararası gelişmeleri takip edebilme
 • Güçlü idari ve teknik yönetim
 • Giderek artan konut gereksinimi
 • İnşaat sektöründeki büyüme oranları
 • Hammadde kaynaklarının yeterliliği
 • Yetişmiş insan gücü

Zayıf Yönler

 • Kalifiye eleman eksikliği
 • Merdiven altı üretimde kalitesiz üretim
 • Alçının yararlarının kamuoyunca yeterince bilinmemesi
 • Yüksek girdi maliyeti
 • Alçı ve alçı türevlerinin kullanımının gelişmiş ülkeler seviyesinde olmaması
 • Sektör kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü


Önemli not: Tüm bilgi ve veriler Türkiye Alçı Üreticileri Derneği tahmin ve bilgilerine göre hazırlanmıştır.


ALÇI SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI
ALÇIDER TÜRKİYE ALÇI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 2012
rssRSSANASAYFABize Ulaşın