tanitim
tanitim
ALÇI HAKKINDA
 
DERNEK HAKKINDA
 • Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi, sosyal ve çevre koşulları dikkate alınarak gelişmiş ülkelerde uygulanan Yapı Yönetmeliklerinin ülkemizde de uygulanması zaruri hale gelmiştir. Standart ve Yönetmeliklerin uygulamasında yeterli denetim bulunmamaktadır. Ürün ve yapı denetimi artırılmalıdır.
  Özellikle deprem, yangın , ses ve gürültü yönetmeliklerinin hazırlanması aşamasında sektör derneklerinin görüşü ve katkısı daha fazla alınmalıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ülke yapı ve yapı malzemesi standartları sürekli olarak yükseltilmelidir.

 • Alçı yanmaz bir yapı malzemesi olması sebebiyle, gelişmiş ülkelerin yönetmeliklerinde, insanların yoğun olarak bulunduğu yapılarda (okul, hastane, sinema, konser salonları v.b.) yangın halinde oluşabilecek can ve mal kaybını azaltmak amacıyla kullanılması zorunlu bir yapı malzemesi olarak yer almaktadır.

  - İş gücü eğitiminde kamu ile daha fazla işbirliği gerekmektedir.. Alçı Levha sistemlerinde yangın, ses ve ısı yalıtımı performansı için uygulama kalitesi çok önemlidir. İnşaatlarda çalışanlara Mesleki Yeterlilik zorunluluğu getirilmiş ancak denetlenmemektedir.

  - Sektörümüzün %30’u global yabancı sermayedir. Bu firmalar Dünya’daki yeni ürün teknolojilerini ve Know-How’larını ülkemize getirmekte, iş gücü eğitimine katkıda bulunmakta ve aynı zamanda Türkiye’de ürettiklerini iş yaptıkları diğer ülkelere satmaktadırlar. Bu nedenle yabancı sermayenin yeni yatırımlarının teşvik edilmesi Gerekli olmalıdır.

  - Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı tarafından Alçı Taşı ‘na madende uygulanan Devlet Hakkı uygulması da üretim maliyetlerini yükseltmekte, dış rekabet şansımızı azaltmaktadır.

 • Alçı taşının ocaklardan fabrikalara ulaştırılmasında ve üretilen alçının son kullanıcıya kadar ulaştırılmasında en önemli maliyet olan akaryakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle nakliye maliyetleridir. İhracatta nakliye fiyatlarının yüksekliği sebebiyle rekabet şansımız azalmaktadır.

 • Sanayide kullanılan elektrik maliyetlerindeki yükseklik Türk Alçı Sektörünün uluslararası platformda rekabet gücünü elinden almaktadır. Ülkemizde elektrik birim fiyatları OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, % 65 daha pahalıdır. Özellikle, son doğal gaz ve elektrik zamlarıyla sektörün ihracat rakamlarının düşüşe geçeceği görüşünü taşımaktayız.ALÇI SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI
ALÇIDER TÜRKİYE ALÇI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 2012
rssRSSANASAYFABize Ulaşın